Zaznacz stronę

SAP Data Services

Sprawdź możliwości nowego narzędzia. Poznaj tajniki profesjonalistów.

Wprowadzenie

Jednym z podstawowych elementów wdrożenia systemu informatycznego jest migracja czyli przeniesienie istniejących danych do nowego systemu. Proces ten, ze względu na swoją istotność i zwykle znaczne skomplikowanie, wymaga bardzo starannego przygotowania. Dane nie mogą zostać utracone lub zmodyfikowane w sposób niepożądany przez klienta. Kluczowym aspektem jest poznanie i zrozumienie realizowanych procesów biznesowych oraz obiektów, które biorą w nich udział. To pozwala dokładnie przygotować mapę procesów i wymagany zakres migracji. Zaproponowana wersja architektury systemu powinna zostać następnie zweryfikowana przez klienta. W kolejnym etapie realizowany jest załadunek danych do systemu, który może obywać się przy użyciu standardowych narzędzi dostarczanych wraz z produktem. Często jednak jest to rozwiązanie nieefektywne i niemożliwe do wykorzystania ze względów wydajnościowych, szczególnie w przypadku dużego zakresu danych.

Wyzwanie

Klient NSP był w trakcie procesu przechodzenia ze swojego aktualnego środowiska na rozwiązania biznesowe oferowane przez SAP. Jednym z wdrażanych modułów był system SAP Hybris Marketing z bazą danych SAP HANA. SAP HANA DB jest narzędziem pozwalającym przechowywać ogromne ilości rekordów i przetwarzać je w czasie rzeczywistym. Aktualna baza zawierała 40 milionów rekordów dotyczących produktów, odbiorców i danych transakcyjnych, a dzienny przyrost nowych danych wynosił kilkanaście tysięcy. Szacunki czasu trwania migracji standardowymi narzędziami dały niezadawalające wyniki , gdyż proces realizowany byłby zbyt długo. Ponadto, architektura wcześniej używanej bazy danych różniła się od architektury nowego systemu, co powodowało konieczność wprowadzenia rozszerzeń w integracji. Konieczne było również wprowadzenie wielu mechanizmów walidacyjnych, przed faktycznym załadowaniem ich do systemu, gdyż klient stawiał restrykcyjne wymagania jeżeli chodzi o jakość danych.

Realizacji

Klientów

%

Zadowolenie

Zastosowane rozwiązanie

Po przeanalizowaniu wymagań klienta, docelowej architektury systemu oraz dostępnych narzędzi do migracji danych zespół NSP zaproponował wykorzystanie rozwiązania opartego na technologii SAP Data Services. Jest to aplikacja dedykowana do realizowania integracji i transformacji danych. Umożliwia użytkownikom tworzenie i wykonywanie przepływów pracy, które pobierają dane z predefiniowanych źródeł zwanych magazynami danych (aplikacje, usługi sieci Web, pliki płaskie, bazy danych itp.). W kolejnych krokach pozwala połączyć, przekształcić i udoskonalić te dane. Wyniki mogą być załadowane z powrotem do tych samych lub różnych magazynów danych. W rozpatrywanym przypadku, przy bezpośrednim ładowaniu danych do tabel przy 100 tysiącach rekordów można było osiągnąć prędkość na poziomie 2-3 sekund.

Zalety SAP Data Services

  • Uniwersalny dostęp do danych przez natywne złącza
  • Natywne przetwarzanie danych tekstowych
  • Intuicyjne interfejsy użytkownika biznesowego
  • Pulpity jakości danych
  • Uproszczone zarządzanie danymi
  • Wysoka wydajność i skalowalność

Rezultaty

Dzięki wykorzystaniu technologii SAP Data Services migracja danych została przeprowadzona płynnie i zgodnie z harmonogramem projektu. Poprawność danych załadowanych do systemu SAP Hybris Marketing została pozytywnie zweryfikowana przez klienta. Każdy obiekt tj. klient, interakcja oraz produkt posiadał wszystkie swoje atrybuty, a relacje pomiędzy obiektami działały poprawnie. Udało się również skorygować błędy istniejące w poprzednim rozwiązaniu. Odsetek danych, które nie spełniły wymogów systemu był niewielki i dane te zostały przekazane klientowi.

NAPISZ DO NAS

Szukasz odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy?
Napisz do nas i poznaj odpowiednio dobraną ofertę dla twojej firmy.