Zaznacz stronę

Zaawansowane wyszukiwanie treści w SAP CRM

Sprawdź możliwości nowego narzędzia. Poznaj tajniki profesjonalistów.

Wprowadzenie

Współczesne systemy informatyczne pozwalają na gromadzenie ogromnej ilości informacji na temat klientów, produktów czy prowadzonych aktywności. Pozytywnym aspektem tego zjawiska jest możliwość posiadania w jednym miejscu wszystkich niezbędnych i bardzo szczegółowych danych. Z drugiej jednak strony mnogość informacji obciąża wydajność systemu i utrudnia szybkie odnalezienie konkretnej odpowiedzi .. Dlatego też bardzo istotne jest wyposażenie systemu w sprawny mechanizm wyszukiwania, wzbogacony o szereg dodatkowych opcji pozwalających grupować lub zawężać rezultaty wyszukiwania. System SAP CRM oferuje standardowe opcje wyszukiwania takie jak simple i advanced search, czy narzędzie wspomagające TREX, jednakże specyfika biznesowa organizacji powoduje, że nie zawsze narzędzia te są wystarczające.

Wyzwanie

Klient NSP posiada, wdrożony w kilkunastu oddziałach europejskich, system SAP CRM wspierający zarządzanie kontaktami z klientami. Poszczególne placówki zgromadziły dane podstawowe, kontaktowe czy transakcyjne dla ilości od kilku do kilkunastu tysięcy klientów. Baza zebranych i tworzonych informacji jest bardzo obszerna, a nowych danych permanentnie przybywa. Przeszukiwanie tak znacznych zbiorów danych nastręczało znacznych problemów, głównie, z wydajnością systemu. Dodatkowo pojawiły się nowe potrzeby analizowania oraz wyszukiwania bardziej zaawansowanego, pomiędzy kilkoma obiektami biznesowymi systemu SAP CRM oraz stosowania zestawu różnych filtrów do zawężania otrzymanych rezultatów. Szczególnym wyzwaniem było również uwzględnienie informacji zapisanych w dodatkowych polach stworzonych na potrzeby klienta. Standardowe funkcjonalności TREX były niewystarczające do obsługi tego procesu, dlatego , klient zdecydował się na implementację szeregu developmentów mających usprawnić ten proces. Wymagania obejmowały wprowadzenie możliwości wyszukiwania po dowolnym fragmencie tekstu lub przy użyciu zaawansowanych kryteriów filtrowania. Użytkownicy mieli mieć dostęp do nowej funkcjonalności zarówno z paska nawigacji w SAP CRM WebUI oraz z szybkiego wyszukiwania umieszczonego na każdym ekranie UI. Klientowi zależało również na tym, aby wszystkie dotychczas stosowane rozwiązania i mechanizmy wyszukiwania były zachowane oraz, żeby były one kompatybilne z nowym rozwiązaniem.

Realizacji

Klientów

%

Zadowolenie

Zastosowane rozwiązanie

Wdrożenie wymagań klienta wiązało się w wprowadzeniem znacznych zmian w interfejsie użytkownika SAP CRM – WebUI. Zadanie to byłoby możliwe do wykonania, jednak wymagałoby znacznego zaangażowania developerów i wielu godzin skomplikowanego programowania. Dlatego też, zespół NSP zdecydował się zaproponować klientowi inne, nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii SAPUI5.

SAPUI5 to zestaw narzędzi, który pozawala na budowanie aplikacji webowych przy użyciu HTML5. Dzięki tej technologii tworzenie aplikacji jest prostsze, szybsze i bardziej efektywne. Ponadto tworzone aplikacje są spójne na wszystkich urządzeniach i dają wiele możliwości dostosowania wyglądu do określonych preferencji.

Oprócz wymienionych niżej funkcjonalności, wprowadzono szereg rozszerzeń ułatwiających użytkownikom korzystanie z opcji wyszukiwania w sposób prosty i intuicyjny.

Wyszukiwanie

 • Dostęp przez interfejs WebUI z poziomu menu nawigacji
 • Szybkie i zaawansowane wyszukiwanie
 • Komunikacja z serwisem OData
 • 9 kategorii wyszukiwania odzwierciedlających obiekty biznesowe: konta klientów, kontakty, transakcje, aktywności.
 • Możliwość wyboru więcej niż jednej kategorii
 • Dodatkowe atrybuty w ramach kategorii obiektu biznesowego
 • Tryby wyszukiwania: exact search, fuzzy search, wyszukiwanie wg słowa lub frazy,
 • Zestaw standardowych operatorów wyszukiwania,
 • Dane strukturalne i niestrukturalne – zawarte w plikach tekstowych (PDF i Word)
 • Szukanie po polach niestandardowych, tzw. z-owych, dodanych na potrzeby klienta – rozszerzenia TREX

Prezentacja wyników

 • Podział wyników wg kategorii wyszukiwania
 • Osobne zakładki z wynikami dla danej kategorii

Rezultaty

Zaawansowane wyszukiwanie treści w systemie SAP CRM w wersji zaimplementowanej przez zespół NSP spotkało się bardzo dobrym przyjęciem przez użytkowników systemu. Chwalili oni przede wszystkim intuicyjność i przejrzystość rozwiązania oraz znaczną poprawę wydajności. Nowy sposób wyświetlenia wyników zapytań był również oceniony pozytywnie, jako zgodny z oczekiwaniami klienta. Pozytywny odbiór nowego narzędzia jest potwierdzeniem, że wykorzystanie w tym projekcie technologii SAPUI5 było słusznym podejściem, gdyż pozwoliło z jednej strony zbudować interesujące dla klienta rozwiązanie, a z drugiej, stworzyć je na nowoczesnej platformie, dającej bogate możliwości rozszerzeń. Uniknięto również wielu godzin spędzonych na skomplikowanych developmentach SAP CRM WebUI zgodnie tradycyjnymi metodami.

NAPISZ DO NAS

Szukasz odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy?
Napisz do nas i poznaj odpowiednio dobraną ofertę dla twojej firmy.