Zaznacz stronę

Widżety w panelu raportowania w SAP CRM

Sprawdź możliwości nowego narzędzia. Poznaj tajniki profesjonalistów.

Wprowadzenie

Dostęp do aktualnych informacji jest niesłychanie istotny w codziennym podejmowaniu decyzji biznesowych. Dzięki zastosowaniu technologii SAPUI5 można w szybki sposób stworzyć spersonalizowane, interaktywne pulpity raportowe, a następnie osadzić je w SAP CRM WebUI lub innych aplikacjach SAP. Dostępne dla użytkowników tuż po zalogowaniu, widżety w postaci tabel lub wykresów, zasilane są na bieżąco danymi z systemów źródłowych. Pozwalają szybko przeanalizować bieżącą sytuację i podjąć odpowiednie działania, a mobilność i responsywność tych rozwiąząń umożliwia korzystanie z nich na dowolnych urządzeniach z dowolnych miejsc.

Wyzwanie

Klient NSP posiada wdrożony system SAP CRM do zarządzania kontaktami z klientami. Sprzedaż usług realizowana jest poprzez rozbudowany dział sprzedaży, podzielony na mniejsze zespoły. Wszystkie zespoły razem oraz ich członkowie indywidualnie, mają wyznaczone do zrealizowania cele, obejmujące poziom sprzedaży wartościowej lub ilościowej, sprzedaży według grup usług lub regionów, itp. Monitorowanie postępów jest kluczowym aspektem codziennej ich pracy. Narzędziem wspomagającym w tym obszarze, mają być widżety raportowe w panelu startowym systemu SAP CRM, które w szybki i czytelny sposób przedstawią skonsolidowane dane o wynikach. Informacje zawarte mają być w tabelach lub wykresach, które użytkownik będzie mógł w razie potrzeby, analizować bardziej szczegółowo, rozwijając listę, bądź klikając wybrany obszar wykresu. Każdy pracownik ma mieć możliwość skonfigurowania swojego panelu zgodnie z preferencjami, poprzez zmianę układu i kolejności widżetów lub ich zwijanie i ukrywanie.

Realizacji

Klientów

%

Zadowolenie

Zastosowane rozwiązanie

Zapotrzebowanie na narzędzie posiadające wymienione powyżej funkcjonalności skłoniło zespół NSP do wykorzystania w tym projekcie technologii SAPUI5. Dzięki tej technologii możliwe jest skonstruowanie najwyższej klasy, responsywnych rozwiązań opartych na przeglądarkach internetowych. SAPUI5 daje także developerom bardzo szerokie opcje projektowania i rozwoju aplikacji, jest narzędziem stabilnym, przetestowanym i rekomendowanym przez firmę SAP. Ponadto, aktualizacje SAPUI5 nie wymagają aktualizacji widżetów projektowanych w tej technologii.

Powyższe funkcjonalności technologiii SAPUI5 pozwoliły zespołowi NSP skonstruować rozwiązanie odpowiadające na zapotrzebowanie klienta. Widżety zostały umieszczone bezpośrednio w SAP CRM WebUI, a ich wygląd jest zgodny z wyznaczonymi wzorami i kolorystyką. Użytkownicy mogą konfigurowć sposób wyświetlania raportów oraz dostosować ich układ i zakres danych. Niezbędne informacje generowane i pobierane są z systemu dzięki dodatkowym rozszerzeniom systemu oraz stworzonym, dedykowanym serwisom OData.

Wybrane funkcje widżetów w technologii SAPUI5:

 • Responsywny design – ten sam wygląd aplikacji na wszystkich urządzeniach i we wszystkich przeglądarkach
 • Konfiguracja panelu – możliwość wyboru, które raporty mają się wyświetlać, które mają zostać schowane lub zwinięte. Rodzaj wyświetlanych raportów zależny jest również od przypisanej roli biznesowej
 • Personalizacja – prosta i szybka zmiana układu i kolejności wyświetlania raportów za pomocą funkcji drag and drop oraz zamykanie i zwijanie mniej istotnych widżetów
 • Drill-down– możliwość rozwinięcia lub wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji po kliknięciu wybranego obszaru wykresu lub tabeli
 • Szybkie filtry – wybrane raporty posiadają opcję szybkiego przefiltrowania lub wyboru innych zmiennych determinujących prezentowane wartości
 • Filtrowanie na liście drop-down – zawężanie wyników jest możliwe poprzez wybór wartości filtra z rozwijanej listy
 • Przydatne wskazówki – po najechaniu kursorem myszki na wybrany obszar wykresu, w osobnym okienku wyświetlane są zdefiniowane wskazówki lub objaśnienia np. czego dotyczą prezentowane dane
 • Dowolna kolorystyka i estetyka zgodna z systemem wizualnym klienta

Rodzaje widżetów:

Oczekiwania klienta koncentrowały się na szybkiej wizualizacji kluczowych informacji sprzedażowych. Dane miały zostać zaprezentowane w postaci zdefiniowanych pod względem zawartości i funkcjonalności raportów.

 • Lejek sprzedażowy (sales pipeline) – pokazuje wyniki sprzedażowe użytkownika w porównaniu do innych członków zespołu w różnych ujęciach planu (narastająco, według statusów transakcji, itp.), dodatkowo wyświetlana jest prognoza realizacji powyższych wartości
 • Top transakcje, top klienci, top usługi, wybrani klienci – raporty dotyczące klientów, usług czy transakcji według zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów (obrót, status transakcji, nazwy)
 • Cross selling – największe, zrealizowane transakcje cross-sell
 • Wyniki indywidualne – widżet podsumowuje i czytelnie prezentuje kluczowe wskaźniki dla zalogowanego pracownika. W jednym miejscu zebrane są dane o wartości sprzedaży, realizacji planu, również w stosunku do pozostałych członków zespołu. Dodatkowo wskazany jest obszar, w którym należy dokonać usprawnień.

 

Rezultaty

Raport efektywności działań, dostępny bezpośrednio po zalogowaniu się do systemu, to bardzo ważne narzędzie dla każdego pracownika skoncentrowanego na wynikach swojej pracy. Narzędzie to może w znacznym stopniu usprawnić pracę, w szczególności, jeżeli jest intuicyjne i konfigurowalne, proste w obsłudze i pozwalające, w razie potrzeby, na dalszą analizę. Kierownictwo pionu sprzedaży nie kryło zadowolenia z szybkiej dostępności do informacji i możliwości monitorowania efektywności w zespołach sprzedażowych. Pracownicy zwracali uwagę na oszczędność czasu związaną z brakiem konieczności generowania raportów kontrolnych oraz możliwość konfrontowania własnych wyników z wynikami kolegów, co wzmocniło chęć rywalizacji w ramach zespołu.

NAPISZ DO NAS

Szukasz odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy?
Napisz do nas i poznaj odpowiednio dobraną ofertę dla twojej firmy.