Zaznacz stronę

Generowanie raportu JPK przy użyciu rozwiązania opartego na Java

Sprawdź możliwości nowego narzędzia. Poznaj tajniki profesjonalistów.

Wprowadzenie

W związku z wprowadzeniem w 2016 nowych regulacji prawnych dotyczących zasad kontroli podatkowej, przedsiębiorcy zobowiązaniu są do przekazywania do urzędów kontroli podatkowej, danych podatkowych w postaci plików o określonym schemacie. Wygenerowanie takiego pliku z systemu informatycznego wymaga bardzo często jego dostosowania w zakresie jakości przekazywanych danych, zgodności ze strukturami JPK oraz możliwości eksportu danych do pliku o określonym formacie. W zależności od typu posiadanego systemu, zakres modyfikacji może się znacznie różnić – od wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności w postaci raportów struktur JPK po głębszą przebudowę zasad dokonywania zapisów księgowych.

Wyzwanie

Zdarzają się jednak takie sytuacje, gdzie nie jest możliwe wykonanie zmian w systemie źródłowym na przykład z powodów organizacyjnych lub zakres możliwych modyfikacji jest do pewnego stopnia ograniczony. Konieczność sprostania takiemu wyzwaniu pojawiła się u jednego z klientów NSP. Klient to polski oddział międzynarodowego koncernu, który posiadał wdrożony globalnie system SAP ERP. Ze względu na obowiązującą w całym koncernie politykę bezpieczeństwa danych, nie było możliwe uzyskanie dostępu do pełnej konfiguracji systemu, jak również otrzymanie zgody na wprowadzanie w nim zmian, w czasie wystarczającym na terminową implementację raportowania JPK. Klient zwrócił się do NSP z zapytaniem o możliwość przygotowania alternatywnego rozwiązania.

Realizacji

Klientów

%

Zadowolenie

Zastosowane rozwiązanie

W związku z brakiem możliwości pełnej implementacji struktur JPK w systemie SAP ERP, NSP zaproponowało klientowi rozwiązanie hybrydowe. Polegało ono na zastosowaniu generatora NSP JPK opartego o system SAP ERP oraz generatora NSP JPK opartego o framework Java.

NSP JPK Generator dla SAP ERP

Proces tworzenia raportu JPK w systemie ERP poprzedza faza analizy technicznej systemu i projektowania docelowej struktury raportu JPK. W fazie implementacji instalowane są elementy developmentu i konfiguracji poprzez wgranie transportu konfiguracyjnego. Do poprawnej konfiguracji niezbędna jest identyfikacja odpowiednich operacji wykonywanych w systemie, dokumentów, kodów podatkowych, planu kont itp. W efekcie możliwe jest wygenerowanie raportu JPK według wybranych przez użytkownika kryteriów i utworzenie pliku xml, który następnie może zostać bezpośrednio przesłany na serwery Ministerstwa Finansów lub zarchiwizowany.

NSP JPK Generator w oparciu o Java

Proces generowania raportów JPK przy użyciu rozwiązania opartego o Java polega na podzieleniu procesu generowania plików JPK, na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje ekstrakcję danych z systemu SAP ERP do plików MS Excel. Drugi etap to przygotowanie raportów JPK i wygenerowanie plików XML, które następnie mogą zostać przesłane na serwery Ministerstwa Finansów przy użyciu dedykowanej aplikacji. To narzędzie ma  postać interfejsu, zbudowanego w oparciu o język programowania Java. Po dokonaniu ekstrakcji danych do plików MS Excel, w NSP Generator następuje konfiguracja raportu i uzupełnienie kluczowych danych.

 

Dodatkowo mapowane są pola wymagane przez wybraną do raportowania strukturę. W kolejnym kroku następuje załadowanie plików MS Excel ich konwersja i generowanie raportu JPK.

Wygenerowany raport JPK podlega walidacji i w przypadku, gdy walidacja konwersji zakończy się niepowodzeniem, wyświetlany zostaje komunikat o umiejscowieniu błędu w pliku MS Excel. W sytuacji poprawnej walidacji raportu, zostaje wyświetlony komunikat o powodzeniu i możliwe jest pobranie pliku XML. Pobrany plik może zostać następnie przesłany za pomocą aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Rezultaty

Zaproponowane klientowi podejście zostało zaakceptowane, a wdrożenie nastąpiło  w stosunkowo krótkim czasie. W pierwszym etapie obejmowało generowanie raportów JPK tylko dla wybranych struktur. Poprawne funkcjonowanie, a także stosunek szybkości wdrożenia i jakości rozwiązania do ceny, spowodowało, że klient zdecydował się na rozszerzenie rozwiązania, również na pozostałe struktury.

NAPISZ DO NAS

Szukasz odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy?
Napisz do nas i poznaj odpowiednio dobraną ofertę dla twojej firmy.